فازبندی پروژه

در ترنسیس برای کارفرمایان این امکان فراهم شده است که پروژه ترجمه خود را فازبندی کنند به این صورت که یک پروژه به چندین پروژه کوچکتر تقسیم شده و هر قسمت جداگانه انجام می شود. این امکان برای آن دسته از کارفرمایانی که پروژه آنها به لحاظ حجم مطلب و قیمت از یک حدی بالاتر است و برای ایشان مطلوب است تا مبلغ را به صورت مرحله ای سپرده کنند، مناسب است. در این حالت کارفرما به جای آنکه کل مبلغ پروژه را یکجا سپرده کند تنها ضروری است تا مبلغ یک مرحله را سپرده کرده و مترجم نیز ملزم است تا به جای ترجمه کل متن تنها متن مشخص شده در آن مرحله را ترجمه نماید. پس از اینکه کار ترجمه یک مرحله به پایان رسید مترجم فایل ترجمه شده را در اختیار کارفرما قرار می دهد و در صورت زضایت کارفرما مبلغ سپرده شده را برای مترجم آزاد کرده و مبلغ مرحله بعد را سپرده می کند و به مترجم اعلام می شود که ترجمه مرحله بعد را آغاز کند.


مراحل فازبندی یک پروژه بدین صورت است:

1. زمانی که یکی از پیشنهادهای ترجمه برای پروژه خود را قبول کنید وارد صفحه زیر می شوید، در این صفحه می توانید نوع پرداخت را مشخص کنید، گزینه "به صورت مرحله ای پرداخت می کنم" را انتخاب کنید
2. پس از انتخاب گزینه مرحله ای لازم است تعداد مراحل و سپس مبلغ هر مرحله و حجم کاری که در هر مرحله می بایست انجام شود را مشخص کنید، شکل زیر نمایانگر این روند است
3. پس از مشخص کردن مراحل بر روی دکمه "ثبت و ارسال" کلیک می کنید، درخواست شما برای مترجم رفته و وی از مراحل انجام کار و دستمزد هر مرحله مطلع می شود و چنانچه فازبندی شما مورد تأییدش باشد آن را تأیید کرده و کار شروع می شود و در غیر اینصورت چنانچه با نحوه فازبندی مشکل داشته باشد از طریق سیستم پیام رسان ترنسیس با شما مکاتبه خواهد کرد.