ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مذاکره با کارفرما

چنانچه در روند انجام پروژه نیاز به مذاکره با کارفرما وجود داشته باشد، مترجمان از طریق پنل پیام رسان سایت می توانند موارد مدنظر خود را با کارفرما مطرح نمایند.

با ما گفتگو کنید