ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مذاکره با مترجم

کارفرمایان در طول انجام یک پروژه می توانند هر زمان که نیاز دانستند با مترجم پروژه خود صحبت کنند. این تعامل تنها از طریق سیستم پیام رسان ترنسیس امکان پذیر است.


برای شروع مذاکره با مترجم وارد صفحه پروژه شده و بر روی لینک آبی رنگ "ارسال پیام به مترجم" کلیک کنید. با این کار وارد بخش پیام شده و فقط کافیست متن خود را تایپ و ارسال نمایید.با ما گفتگو کنید