ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نحوه انتخاب یک مترجم

در ترنسیس این امکان فراهم شده است که کارفرمایان خودشان بتوانند مترجم مورد نظر خود را انتخاب کنند. برای اینکه کارفرما بتواند انتخاب درستی داشته باشد ترنسیس شاخص هایی برای هر مترجم در نظر گرفته است تا از طریق آن به کارفرما کمک کند مناسب ترین و بهترین مترجم را برای پروژه ترجمه خود انتخاب کند.

 

برخی از این شاخص ها عبارتند از:

 

1. پاراگراف ارزیابی: هر کارفرما می تواند یک پاراگراف (حداکثر 80 کلمه) از متن پروژه خود را هنگام ایجاد پروژه به عنوان پاراگراف ارزیابی قرار دهد و مترجمین موظف هستند در هنگام پیشنهاد گذاری این پاراگراف را ترجمه کنند. بر اساس کیفیت متن ترجمه شده کارفرما می تواند کیفیت کار مترجم را در زمینه پروژه خود تا حدی تخمین بزند

 

 

 

علاوه بر پاراگراف ارزیابی هر مترجم صفحه ای اختصاصی دارد که در آن اطلاعاتی در جهت شناخت هر چه بهتر مترجم آورده شده است. این اطلاعات در ادامه آورده شده است.

 

2. هر مترجمی که پروژه ای انجام میدهد در پایان کار توسط کارفرما ارزیابی خواهد شد که این ارزیابی می تواند راهنمایی برای کارفرمایان بعدی باشد

 

 

 

3. مترجمین بر اساس سه شاخص "کیفیت ترجمه" ، "تحویل به موقع" و "رعایت اصول نگارشی" نمره می گیرند و کارفرما بر مبنای میزان اهمیت هر یک از این شاخص ها می تواند مترجمها را اولویت بندی کنند.

 

 

 

4. هر مترجم بر مبنای عملکرد کارش در ترنسیس نمره ای بین 1 تا 10 دریافت می کند، طبیعی است هر چه نمره یک مترجم به عدد 10 نزدیکتر باشد کیفیت کار وی بهتر است.

 

 

 

5. پاراگرافهای ارزیابی ترجمه شده توسط مترجم در صفحه وی قابل مشاهده است، این ترجمه ها در تشخیص سطح کیفی کار مترجم تأثیر بسزایی دارد

 

 

 

6. علاوه بر اطلاعات فوق رزومه مترجم شامل سوابق کاری، تحصیلات، گواهینامه ها و مقالات و کتابهای منتشر شده در صفحه وی قابل مشاهده است

 

 

با ما گفتگو کنید