نحوه پرداخت مبلغ پروژه

یکی از سیاست های اصلی ترنسیس در حوزه پرداخت این است که تا زمانیکه مترجم کار ترجمه را به کارفرما تحویل نداده و کارفرما رضایت خود را اعلام نکرده باشد هیچگونه پرداختی به مترجم انجام نمی شود، اما برای آنکه اطمینان از روند انجام کار و پرداخت حق الزحمه هم برای مترجمین و هم برای ترنسیس حاصل شود نیاز است تا کارفرما مبلغ پروژه را نزد ترنسیس سپرده گذاری کند، مبلغ پرداخت شده نزد ترنسیس به امانت خواهد بود و هر زمان که کارفرما از ترجمه انجام شده رضایت داشت اعلام می کند تا مبلغ مورد نظر به مترجم پرداخت شود


ما در ترنسیس همواره در تلاش هستیم تا رضایت شما را جلب کنیم و تا زمانیکه رضایت شما به طور کامل حاصل نشود در کنارتان خواهیم بود :)

با ما گفتگو کنید