ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نحوه پرداخت مبلغ پروژه

یکی از سیاست های اصلی ترنسیس در حوزه پرداخت این است که تا زمانیکه مترجم کار ترجمه را به کارفرما تحویل نداده و کارفرما رضایت خود را اعلام نکرده باشد هیچگونه پرداختی به مترجم انجام نمی شود، اما برای آنکه اطمینان از روند انجام کار و پرداخت حق الزحمه هم برای مترجمین و هم برای ترنسیس حاصل شود نیاز است تا کارفرما مبلغ پروژه را نزد ترنسیس سپرده گذاری کند، مبلغ پرداخت شده نزد ترنسیس به امانت خواهد بود که کافرما 5 روز زمان داره تا فایل ترجمه شده را بررسی و تایید کند. در صورت عدم تایید کارفرما بعد از پنج روز سیستم پروژه را تایید می کند که بعد از تایید امکان هیچگونه ویرایشی در متن و انتقال پیام بین مترجم و کارفرما وجود ندارد.


ما در ترنسیس همواره در تلاش هستیم تا رضایت شما را جلب کنیم و تا زمانیکه رضایت شما به طور کامل حاصل نشود در کنارتان خواهیم بود :)

با ما گفتگو کنید