ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پرداخت از طریق اعتبار

در ترنسیس به دو طریق می توان پرداخت انجام داد: 1. پرداخت به صورت آنلاین از درگاه بانکی 2. پرداخت از طریق اعتبار

هر کاربر در پنل ترنسیس یک حساب مجازی دارد که در این حساب می تواند مبالغی و یا از آن برداشت کرد، اگر کاربر بخواهد از طریق اعتبار پرداخت خود را انجام دهد لازم است تا حساب مجازی خود را شارژ کند


هر زمانی که نیاز به پرداخت وجود داشته باشد پیامی به کاربر نشان داده می شود که روش پرداخت خود را از بین " از طریق حساب بانکی " و " از طریق اعتبار ترنسیس " انتخاب کند.


با ما گفتگو کنید