ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

آزمون عمومی

1. پس از ثبت نام و تکمیل پروفایل کاربری، سیستم به کاربر مترجم پیامی می دهد تا در آزمون های ورودی سایت شرکت کند.


2. از لیستی که مشاهده می کنید می توانید همه یا یکی از زبان های را انتخاب نمایید. پس از انتخاب هر یک از زبان ها ابتدا یک آزمون عمومی تستی از کاربر گرفته خواهد شد.
در صورت قبولی در آن، کاربر باید نسبت به تعیین لیست تخصص هایی که در انجام ترجمه در آنها تبحر دارد، اقدام کند.
به ازای هر تخصص یک آزمون اختصاصی آنلاین نیز در نظر گرفته شده است.
فراموش نکنید که انجام آزمون عمومی در زبان انگلیسی صرفا به منزله کسب حد نصاب برای ورود به مرحله آزمون های اختصاصی ترجمه است.
بدون انتخاب و پشت سر گذاشتن آزمون حداقل یکی از تخصص های مربوطه امکان دسترسی به پروژه های سایت برای مترجم فراهم نخواهد بود.با ما گفتگو کنید