ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مشاهده گزارش تراکنشها

شما از طریق زیر می توانید کلیه تراکنشهای خود را در سایت ترنسیس مشاهده کنید

ابتدا وارد پنل کاربری شوید سپس از منوی کناری گزینه " مالی > گزارش حساب " را انتخاب کنید و تراکنش های خود را ببینید.


با ما گفتگو کنید