ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

مشاهده پیام و پاسخ دهی

هرگاه پیامی برای شما فرستاده شود در آیکون اطلاع رسانی که در قسمت بالا سمت چپ پنل کاربری است به شما خبر داده می شود همینطور در منوی کناری سایت بر روی آیکون تعداد پیام جدید مشخص است.

در پنل کاربری از این طریق می توانید وارد بخش پیام ها شوید: " مرکز پیام > لیست پیام ها "


پس از ورود به بخش پیام ها لیست پیام ها قابل مشاهده است با ورود به هر پیام می توانید متن پیام را مشاهده نموده و در صورت لزوم از قسمت پایین اقدام به پاسخگویی نمایید.


با ما گفتگو کنید