ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

شکایت از مترجم

پس از اتمام کار مترجم و بارگذاری فایل ترجمه در سایت، برای کارفرما ایمیل اطلاع رسانی ارسال می گردد. کارفرما با مراجعه به پنل کاربری خود می تواند فایل ترجمه را دریافت نماید.
طبق قانون سایت، هر پروژه پس از تحویل به کارفرما دارای گارانتی 5 روزه می باشد؛ کارفرمایان موظف هستند در طی این 5 روز متن ترجمه را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و ایرادات احتمالی را جهت انجام اصلاحات به اطلاع مترجم برسانند. به طور مثال در صورتی که فایل ترجمه ناقص تحویل شده باشد، کارفرما می تواند از طریق پنل ارتباطی با مترجم این مساله را با او در میان بگذارد.
چنانچه مترجمان از انجام اصلاحات سرباز بزنند، کارفرمایان می توانند این امر را به صورت طرح شکایت، به اطلاع مسئولین پشتیبانی سایت برسانند.

کارفرمایان در نظر داشته باشند پس از ثبت اعتراض، نحوه مواجهه سایت با این موضوع مطابق با آیین نامه مندرج در بخش قوانین و مقررات می باشد.
پس از طرح شکایت تیم پشتیبانی ترنسیس وارد عمل شده و به بررسی مدارک و مستندات موجود طرفین می پردازد و پس از بررسیهای لازم نظر خود را اعلام می کند و طریق موظف به تبعیت از آن هستند، بدیهی است که اگر فایل ترجمه دارای ایراداتی باشد مترجم موظف به اصلاح آن بوده و چنانچه در صورت عدم توانایی مترجم و یا دلایل دیگر این اتفاق نیفتد با هماهنگی کارفرما پروژه به مترجم دیگری واگذار می شود و یا در صورت اعلام کارفرما کل مبلغ سپرده شده به وی عودت داده می شود.

با ما گفتگو کنید