ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

دعوت از مترجم برای شرکت در پروژه

تقل از اینکه خود ترنسیس به تمامی مترجمین واجد شرایط اطلاع رسانی می کند این امکان به شما داده شده است تا شخصا از یک مترجم برای شرکت در مناقصه پروژه ترجمه خود دعوت کنید.


برای این کار پس از اینکه از لیست مترجمها، مترجم مورد نظر خود را انتخاب کردید با کلیک بر روی نام و یا عکس مترجم وارد صفحه وی شده و بر روی دکمه "دعوت برای شرکت در پروژه" کلیک کنید.
سپس در پنجره ای که باز می شود نام پروژه مورد نظر خود را انتخاب و بر روی دکمه " ارسال دعوت نامه" کلیک کنید
با این کار از سوی شما دعوتنامه ای برای مترجم می رود و از وی درخواست می شود تا بر روی پروژه ترجمه شما پیشنهاد خود را اعلام کند.


با ما گفتگو کنید