ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

حذف پیشنهاد از روی پروژه

چنانچه به هر دلیلی مترجم تصمیم به حذف پیشنهادات خود بگیرد با کلیک بر روی آیکون سطل زباله، پیشنهاد از روی پروژه حذف می گردد.
با ما گفتگو کنید