ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

میزان دستمزد و کمیسیون یک پروژه


هزینه‌ای که کارفرما برای سفارش خود پرداخت می‌کند، بین مترجم سفارش و ترنسیس تقسیم می‌شود؛ به این صورت که بین 50 تا 70 درصد (بسته به سطح کیفیت ترجمه) حق‌الزحمه مترجم بوده و باقی آن به‌عنوان کارمزد ترنسیس در نظر گرفته می‌شود.
می‌توانید میزان حق‌الزحمه‌ای که با ترجمه هر سفارش به شما تعلق گرفته را در "مالی ⬅ گزارش حساب" ببینید.
 

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟

همین الان با پشتیبانی ترنسیس تماس بگیرید.

با ما گفتگو کنید