ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

میزان دستمزد و کمیسیون یک پروژه


هزینه‌ای که برای دستمزد هر سفارش در ترنسیس پرداخت می‌شود، بین مترجم سفارش و ترنسیس تقسیم می‌شود؛ به این صورت که 70 درصد به‌عنوان حق‌الزحمه مترجم در نظر گرفته می‌شود و 30 درصد آن به‌عنوان کارمزد ترنسیس (واسطه بین مترجم و کارفرما) کسر می‌شود.
می‌توانید میزان حق‌الزحمه‌ای که با ترجمه هر سفارش به شما تعلق گرفته را در "مالی ⬅ گزارش حساب" ببینید.
 

به راهنمایی بیشتری نیاز دارید؟

همین الان با پشتیبانی ترنسیس تماس بگیرید.

با ما گفتگو کنید