ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

پرداخت یکجا

1. پس از ثبت پروژه، مترجمان مختلف برای انجام آن اعلام آمادگی خواهند کرد. ثبت هر پیشنهاد از طریق کانال های ارتباطی به اطلاع کارفرما رسانده خواهد شد.


2. پس از انجام بررسی های لازم، در صورتی که برای تایید یکی از پیشنهادات ارسالی تصمیم نهایی را گرفتید؛ به صفحه پیشنهادات مراجعه کنید و روی دکمه قبول پیشنهاد کلیک کنید.

3. در این مرحله موافقت کارفرما با قیمت اعلام شده به اطلاع مترجم خواهد رسید. از آنجایی که مترجم ممکن است در آن واحد بر روی چند پروژه قیمت دهی کرده باشد، لذا نیاز است تا قبل از تایید نهایی و واریز هزینه پروژه از سمت کارفرما، مترجم آمادگی نهایی خود را برای انجام پروژه به کارفرما اعلام کند.
مترجم دو ساعت زمان دارد تا آمادگی و یا عدم آمادگی خود را برای انجام پروژه به اطلاع کارفرما برساند. در غیر این صورت کارفرما این حق را خواهد داشت تا از بین پیشنهادات دیگر، مجددا انتخاب جدیدی داشته باشد.4. پس از تایید مترجم، نوبت به کارفرما می رسد تا هزینه پروژه را پرداخت نماید. اعلام تایید مترجم از طریق روش هایی که در تنظیمات اطلاع رسانی تعبیه شده انجام می گیرد.
5. اکنون زمان واریز هزینه پروژه است.

6. پرداخت هزینه پروژه با موفقیت انجام شد. شما می توانید از طریق پنل پیام رسان ترنسیس با مترجم در ارتباط باشید و از نحوه انجام کار مطلع گردید.با ما گفتگو کنید