ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

تایید نهایی پروژه و امتیاز دهی به مترجم

1. پس از اتمام کار مترجم و بارگذاری فایل ترجمه در سایت، برای کارفرما ایمیل اطلاع رسانی ارسال می گردد. کارفرما با مراجعه به پنل کاربری خود می تواند فایل ترجمه را دریافت نماید. طبق قانون سایت، هر پروژه پس از تحویل به کارفرما دارای گارانتی 5 روزه می باشد؛ کارفرمایان موظف هستند در طی این 5 روز متن ترجمه را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده و ایرادات احتمالی را جهت انجام اصلاحات به اطلاع مترجم برسانند. به طور مثال در صورتی که فایل ترجمه ناقص تحویل شده باشد، کارفرما می تواند با ارسال پیام به مترجم این مساله را با او در میان بگذارد.
در نهایت چنانچه کیفیت کار مورد تایید کارفرما قرار گرفت، می بایست با کلیک بر روی تایید ترجمه تایید خود را اعلام کند.
2. کارفرما پس از تایید و اتمام پروژه باید در پروسه نمره دهی مترجم مشارکت کند. کارفرمایان محترم در نظر داشته باشند که مشارکت مسئولانه ی آنها در پروسه ارزیابی، می تواند عامل مهمی جهت تقویت نقاط قوت و پوشش دهی نقاط ضعف مترجمان در دراز مدت باشد. چه بسا با توضیحات دقیق یک کارفرما، دیگران بتوانند انتخاب بهتری را متناسب با نیازشان انجام دهند. فراموش نکنید که اگر نقاط ضعف مترجم در کنار نقاط قوت او مطرح شود، به جهت رقابتی بودن فضای سایت ترنسیس، نه تنها مترجمان در راستای تقویت توانمندی های خود برمی آیند بلکه کارفرمایان دیگر نیز با شفافیت بیشتری انتخاب خود را انجام می دهند.


با ما گفتگو کنید