ترنسیس | Transis Transis | ترنسیس

نحوه تعیین سطح کیفیت

پس از آنکه شما به عنوان مترجم در سایت ثبت نام کردید و در آزمون عمومی قبول شدید لازم هست تا در آزمون تخصصی شرکت کنید، آزمونهای تخصصی برای زمینه های علمی مختلف طراحی شده اند که به صورت یک آزمون تشریحی برگزار می شوند. در ترنسیس برای هر زبان (مثلا انگلیسی به فارسی) در حال حاضر 19 زمینه تخصصی وجود دارد که شما می توانید در هر کدام از این زمینه ها شرکت فرمایید.


هر زمان که شما در آزمون تخصصی شرکت نمودید، ارزیابان ترنسیس ظرف مدت 4 تا 5 روز کاری آزمون شما را بررسی کرده و به کیفیت ترجمه شما یکی از سه سطح "معمولی"، "خوب" یا "خیلی خوب" را می دهند. این نتایج وابسته به هر آزمون است نه به مترجم یعنی ممکن است شما در آزمون کامپیوتر کیفیت "معمولی" گرفته باشید و در آزمون زمینه عمومی کیفیت "خیلی خوب". تعیین سطوح ارتباط مستقیمی با قیمت دهی شما و پروژه هایی که می توانید در پنل خود ببنید دارد. طبق سیاست ترنسیس مبنی بر تطابق نوع پروژه با کفیت مترجم به عنوان مثال اگر شما در زمینه کامپیوتر کیفیت "خیلی خوب" کسب کرده باشید و پروژه کامپیوتر با کیفیت معمولی تعریف شود آنگاه به دلیل عدم تطابق کیفیت مترجم با کیفیت پروژه قادر به مشاهده آن در پنل خود نیستید.


زمانی که آزمون شما ارزیابی شد می توانید با مراجعه به بخش "زبانهای ترجمه > لیست زبانهای من" و کلیک بر روی دکمه "زمینه های ترجمه" همانند شکل زیر می توانید نتیجه آزمون تخصصی خود را مشاهده کنید.
سؤالی که همواره در ذهن مترجمان ایجاد می شود این است که آیا کیفیت من در یک زمینه خاص همواره همانی خواهد بود که روز اول توسط کارشناسان ترنسیس ارزیابی شده است؟ پاسخ این سوال قاطعانه "خیر" است. از اولین پروژه ای که در ترنسیس انجام می دهید کارشناسان کارهای شما را رصد می کنند تا در طول زمان شناخت دقیقتری نسبت به کیفیت ترجمه شما در یک زمینه خاص کسب کنند، هر زمان که احساس کنند که کیفیت ترجمه شما با کیفیت ارزیابی شده در روز اول تطابق ندارد اقدام به تغییر کیفیت ترجمه شما در زمینه مربوطه می کنند. این تغییر کیفیت می تواند هم در جهت مثبت اتفاق بیفتید و هم در جهت منفی، به این صورت که اگر کیفیت ترجمه شما بهتر شده باشد سطح کیفیت شما بالاتر ( به سمت خیلی خوب) و اگر کیفیت ترجمه شما افت کرده باشد سطح کیفیت شما پایین تر (به سمت معمولی) خواهد رفت.

با ما گفتگو کنید